Puutu kiusaamiseen ajoissa -kampanja #äläignooraa

Itäkeskuksen nuorisotyöyksikön alueella asuvat nuoret julkistavat tänä syksynä suunnittelemansa Puutu kiusaamiseen ajoissa -kampanja #äläignooraa. Kampanja on toteutettu Helsingin kaupungin RuutiBudjetti-mallin mukaisesti v.2017–2018. RuutiBudjetissa v.2017 kerätyn tiedon mukaan Itäkeskuksen alueen yläasteikäiset nuoret kokivat, että aikuiset eivät puutu nuorten välisiin kiusaamistilanteisiin tarpeeksi.

Ryhmä nuoria (kuvassa vas.), Tami, Anwar, Kiana, Ayan, Mohammed ja Jami (puuttuu kuvasta) lähtivät tämän tiedon pohjalta suunnittelemaan ja toteuttamaan kampanjaa yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa. RuutiGaalassa v.2017 nuorten idean toteuttamiseen myönnettiin 11 500€ budjetti. Kampanjan kuvaajaksi lähti mukaan vapaaehtoistyötä tekevä lehtikuvaaja Ilkka Ranta (kuvassa oikealla).

Kampanjaryhmässä on suunniteltu, miten aikuiset saataisiin ajattelemaan aihetta ja puuttumaan entistä enemmän kiusaamistilanteisiin. Tuotoksena syntyi juliste ja somekampanja, jossa helsinkiläisessä katukuvassa näkyvät nuorten ja vapaaehtoisena toimivan lehtikuvaajan kampanjakuvat 20.-26.8.2018 (mainostauluja 205 pisteessä eri puolilla Helsinkiä). Lisäksi kampanjan hästägillä #äläignooraa voi osallistua omia kokemuksia ja ajatuksia aiheesta jakamalla somessa:  näkevätkö aikuiset kiusaamisen, miten aikuiset voivat puuttua kiusaamiseen enemmän ja miten voisimme ennaltaehkäistä kiusaamista?

Kuvaajana toimineen Ilkan mielestä oli luonnollista, että hän lähti mukaan kampanjan toteuttamiseen, jotta hänen ammattitaitoaan voitiin hyödyntää. Ilkka toimi 30 vuotta lehtikuvaajana ja on tehnyt vapaaehtoistyötä nuorten parissa vuodesta 2013. “Pysyy itsekin nuorena kun tekee töitä nuorten kanssa, nuoret ovat parasta vapaaehtoistyössä,” Ilkka kuvailee.

“Haastavin oli ehkä kaikki suunnitteleminen ja aina aikataulut ei menny yhteen, mut mukavinta oli se kuvien ottaminen ja, et sai olla kavereiden kaa samaa aikaa,” Kiana, 14, kuvaa projektissa mukana olemista.

Julisteiden avulla nuoret toivovat aikuisten pysähtyvän vakavan ja tärkeän asian äärellä, avaamaan silmänsä ja pohtimaan mitä voisivat tehdä. Älä ignooraa.

RuutiBudjetti on osa helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Lisätietoja Ruudista http://ruuti.munstadi.fi/