Tee aloite paremmasta Helsingistä

Minkälaisessa Helsingissä haluaisit asua ja elää? Kaikki Helsingissä asuvat ovat iästä riippumatta kuntalaisia, joilla on oikeus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Helsinkiläisten nuorten aloiteoikeus on vahva. Yksittäinen nuori tai nuorten porukka voi jättää nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kautta aloitteen kaupungin käsiteltäväksi. Kaikki kaupungin hallintokunnat ovat sitoutuneet vastaamaan aloitteisiin, joten jätä omasi jo tänään! Parhaimmillaan aloitteet voivat tehdä Helsingistä kivemman ja paremman paikan kaikille kaupunkilaisille.

Näin seuraat päätöksentekoa

Voit halutessasi seurata kaupungin päätöksentekoa myös julkisista asiakirjoista. Helpoin tapa etsiä tietoa sinua kiinnostavista päätöksistä on hakea niitä Päätökset -palvelun kautta.

Helsingin kaupungin nuorisojaosto ohjaa, tukee ja kehittää nuorisotyötä. Tutustu tarkemmin Helsingin nuorisopalveluihin liittyviin päätöksiin: Nuorisojaoston esityslista ja pöytäkirjat.

Helsinkiläisten nuorten tärkein vaikuttamisen kanava on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti. Ruudin puitteissa voi vaikuttaa mm. toimintaryhmiin osallistumalla, ydinryhmän vaaleissa äänestämällä tai esimerkiksi avaintapahtumiin osallistumalla. Lue lisää ruuti.netistä, vaikutu ja vaikuta!

Täysi-ikäiset kuntalaiset voivat käyttää myös kuntalaisaloite.fi–palvelua, jonka kautta pystyy keräämään kannatusta aloitteilleen. Tutustu vireillä oleviin kuntalaisaloitteisiin tai jätä oma kuntalaisaloitteesi.

Mukaan järjestötoimintaan

Helsinki on täynnä mahdollisuuksia järjestötoimintaan. Kaupungissa toimii nuorten järjestöjä jokaiseen makuun, olet sitten minkä ikäinen tahansa.

Ota yhteyttä suoraan siihen järjestöön, jossa haluaisit toimia. Järjestöissä ja niihin kuuluvissa lippukunnissa, osastoissa tai ryhmissä toimii yli 30 000 nuorta. Jos juuri sitä sopivaa järjestöä ei tunnu löytyvän, kokoa oma ryhmä.